Zpráva z valné hromady ČBB 2018

České besedě Bělehrad v neděli 25. 2. 2018. ve svých prostorách v Českém domě v Bělehradě, měla pravidelnou roční valnou hromadu. Členové jednomyslně zvolili nové vedení spolku: v čele spolku zůstal pan Milan Fürst, nová místopředsedkyně spolku bude paní Denisa Đorđevićová a nový člen správní rady Zlatan Simatović, dokud paní Zorica Ilićová a pán Andrej Kubíček byli znovuzvoleni do řad správní rady. Bylo zvoleno také nové složení dozorčí rady, do které se dostali pan Oldřich Kundrát, paní Draginja Špica a paní Ivana Olujić. Valná hromada schválila roční zprávu o činnosti a financích spolku, a plán na tento rok. Plán počítá s pokračováním běžných aktivit, ale také s pokračováním činnosti v loňském roce znovu založeného „Českého divadla“ a s pokračování výuky češtiny (od 10. března). Za podmínky, že budou zajištěny dostatečné prostředků k těmto účelům, členové spolku správní radě také schválily poskytnutí finanční a jiné podpory krajanům v Novém Sadě, pří možném založení vlastního spolku, o kterém oni uvažují. Nejvíc pozornosti přítomných členů a nejbouřlivější diskusi vyvolala zpráva o znemožňování používání prostorů, které spolek má právo používat a ke kterému už nějakou dobu dochází, a které vyvrcholilo v tomto roce. Vzhledem k tomu, že hrozí blízké soudní řešení sporu, a že spolek nedisponuje dostatečnými vlastními prostředky ani externími zdroji finančních prostředků pro tyto účely, členové byli vyzvání přispět dle svých možností účelovými dary, ze kterých v případě nutnosti budou hrazeny právní služby – tak aby se spolek domohl svých práv, stanovených platnou smlouvou z roku 1984, která našemu spolku, pro svou činnost, zaručuje užívání prostorů v Českém domě.