Češka beseda Beograd / Česká beseda Bělehrad

Sastanci članova održavaju se prema programu koji kvartalno usvaja IO udruženja, u Češkom domu u Beogradu (Svetozara Markovića 79 / I sprat):

www.facebook.com/CeskabesedaBeograd/notes

Kontakt: cbb (at) cbb . org . rs

Predsednik IO: Vuk Petrović
Zamenik predsednika IO: Milan Fürst

Više informacija možete naći na FB stranici Češke besede Beograd: www.facebook.com/CeskabesedaBeograd