Naša misija

Polazeći od ovako duge tradicije, i veoma dugih i dubokih istorijskih i kulturnih veza između srpskog i češkog naroda, ciljevi udruživanja su:
1. Očuvanje kulturnog nasleđa, etničkih osobenosti i običaja Čeha u Beogradu.
2. Negovanje znanja češkog jezika.
3. Ostvarivanje i unapređivanje saradnje srpskog i češkog naroda.
4. Prikupljanje podataka o Česima u Srbiji, i izučavanje njihovog doprinosa napretku i razvoju Srbije.
5. Saradnja sa češkim udruženjima u zemlji i inostranstvu i učešće u radu manjinskih organa.
6. Uzdizanje nacionalne i verske tolerancije.
7. Razvijanje uzajamne pomoći između Članova