Predavanje prof. dr Jaromíra Linde – češka udruženja u današnjoj Srbiji do 1914.god

31.5.2018. u prostorijama ČBB održano je predavanje o počecima (i gašenjima) čeških udruženja u današnjoj Srbiji (tadašnjoj Srbiji i Vojvodini).

Predavanje je održao prof. dr Jaromír Linda, sa Filoškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.